Tilbakemelding og klage

Tilbakemelding og klage

Alle ansatte og deltakere som ønsker å ta opp noe de er misfornøyde med, har rett og mulighet til dette.
Våre kunder og samarbeidspartnere har også samme mulighet.

Som eksempel kan nevnes tilbakemelding eller klage på veiledning som er gitt, eller tilrettelegging i arbeidspraksis.

Også andre har mulighet til å klage på forhold de ikke er fornøyd med. Dette kan gjelde NAV, pårørende og samarbeidspartnere.

Klagen vil bli behandlet på lavest mulig nivå i bedriften.

Tilbakemeldings- og/eller klageskjema
  1. CAPTCHA

    Hvis du ikke klarer å tyde tegnene, klikk her for å få et nytt bilde.