Datakort-tester

Datakort-tester

Vis hva du kan! Ta en Datakort-test for å få en standardisert sertifisering som datamaskinbruker og kunne dokumentere overfor arbeidsgivere ditt kompetansenivå innen bruk av IT-verktøy.

Vesterålsprodukter AS er testsenter hos Datakortet, og du melder deg på slike tester hos oss.

Generelt:

Datakortet er en leverandøruavhengig sertifisering for brukere av dataverktøy.

Datakortet gir et fortrinn i jobbmarkedet fordi du da kan dokumentere din bruker­kompetanse overfor arbeidsgiver. Når du tar Datakortet tilegner du deg grunnkompetanse som er nødvendig uansett hvor du ønsker å arbeide.

Et kursbevis sier kun at du var tilstede; Datakortet sier at du har tilegnet deg kritiske ferdigheter.

Arbeidsgivere kan bruke Datakortet som en kvalitetssikring på normal kompetanse i bruk av dataverktøy, og kan inngå i individuelle kompetanseplaner for de ansatte.

Mange ulike tester

Alle testene er elektroniske, og avlegges på en datamaskin på testsenteret i løpet av et gitt antall minutter.

 

Grunnleggende Datakort-tester:

Følgende tester dokumenter en basiskunnskap som må til for å utnytte dataverktøyene på en effektiv måte. De fleste velger noen eller alle testene fra denne lista, alt etter behovet i sitt nåværende eller fremtidige yrke.

  • Modul 1: Grunnleggende IT-forståelse
  • Modul 2: Bruk av datamaskinen
  • Modul 3: Tekstbehandling
  • Modul 4: Regneark
  • Modul 5: Database
  • Modul 6: Presentasjon
  • Modul 7: Internett og e-post
  •  

Har du bestått fire av disse testene, får du dokumentasjonen "Datakortet Start". Består du alle sju, har du Datakort-sertifisering, også kalt ECDL (European Computer Driving License).

Spørsmål og påmelding : Grete Nordgaard -  tlf 456 14 651 eller på Mail vp-testsenter@vesteralsprodukter.no