Undersøkelse NAV for året 2017

Undersøkelse for NAV-ansatte.