Styret og revisor 2017/2018

Styrets leder Roald Steen
Nestleder Hilde Johanne Hansen
Styremedlem Gunnar Harry Hanssen
Styremedlem Trude Lind
Styremedlem Trond Viggo Nilssen
Styremedlem -ansatterepresentant Maria Rebekka Johansen
Varemedlem Aud Sissel Sellevold
Varamedlem Astrid Andersen
Observatør/1.Varamedlem ansatte Jan Frode Trones

 

Revisor:  Revicom AS