Styret og revisor 2016/2017

Styrets leder Roald Steen
Nestleder Hilde Johanne Hansen
Styremedlem Gunnar Harry Hanssen
Styremedlem Trude Lind
Styremedlem Per Anders Fossem
Styremedlem Maria Rebekka Johansen
Styremedlem Bjørnar Johansen
Varemedlem Aud Sissel Sellevold
Varamedlem Gry Anne Hanssen
Varamedlem Jan Frode Trones

 

Revisor:  Revicom AS