eQuass - sertifisering

eQuass - sertifisering

Vi er eQuass-sertifisert leverandør av velferdstjenester.

eQuass - sertifisering

Vi er svært stolte over at vi nå innehar denne bekreftelsen på at tjenestene vi leverer er av høy kvalitet. Videre så har vi gjennom denne revisjonen og sertifiseringen fått bekreftet at hele organisasjonen over flere år har hatt et godt fokus på vår visjon; å levere det beste attføringstilbudet i regionen.

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre og dokumentere kvaliteten på tjenestene overfor brukere, oppdragsgivere og andre samarbeidspartnere.

Desember 2011 gjennomgikk revisor selskapets dokumentasjon og kvalitetssikringssystemer, gjennomførte intervjuer med en rekke ansatte, deltakere i tiltak, styret, NAV og eksterne samarbeidspartnere. November 2013 ble prosessen gjentatt og bedriften ble resertifisert.

På bakgrunn av dette har Vesterålsprodukter AS nå rett til å anvende eQuass logoen som symbol på at bedriften kan dokumentere høy kvalitet på tjenestene som leveres.

Sertifiseringen gjelder for en periode på 2 år før bedriften skal re-sertifiseres. Informasjon om eQuass finnes på www.equass.no

Publisert