Vi takker Staven Grus for samarbeidet

Vi takker Staven Grus for samarbeidet

Vesterålsprodukter AS har som profesjonell kurstilbyder gjennomført BKA kurs i digitale ferdigheter for ansatte i Staven Grus, Myre.

Ordningen med BKA kurs er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Erfaringer viser at BKA-kurs er med på å bidra til høyere effektivitet, færre feil, bedre bapportering og motiverte ansatte.

Vi takker Staven Grus for samarbeidet, og håper at vi imøtekom deres forventinger til kurset.

Vi takker Staven Grus for samarbeidet

Vi takker Staven Grus for samarbeidet

Publisert