Vi er dyktig i jobben vi gjør og det viser vi gjerne til bort til andre

Vi er dyktig i jobben vi gjør og det viser vi gjerne til bort til andre

NAV er vår største oppdragsgiver per i dag, og en viktig del av jobben vår er å orientere om hva vi kan tilby av tjenester og hvordan vi utfører disse. Vi har derfor omvisning av Vesterålsprodukter og alle dens avdelinger til NAV kontor i distriktet flere ganger per år.

Til nå i år har vi hatt gleden av å vise NAV Sortland, Hadsel, Øksnes og Bø den flotte plassen vi jobber på. Vi starter omvisningsdagen med samling i Sigerfjord hvor vi orienterer om tiltakene vi har, prosjekter vi jobber med i forhold til eksterne bedrifter i regionen, samt hvilke muligheter vi har for å skreddersy tjenester for ulike brukere og brukergrupper, heriblant fremmedspråklige.

Deretter viser vi besøkende rundt på alle de interne produksjonsavdelingene, hvor arbeidslederne fra hver avdeling forteller om det som utføres av arbeid, og hvordan dette inkluderes i tiltakene.

Det er god tilbakemelding fra besøkende som kommer på omvisning. De forteller at selv om de allerede har god kjennskap til feltet, gir omvisning og samhandling et enda bedre innblikk i hvordan vi jobber og hvordan vi kan tilpasse tilbud for felles tiltaksdeltakere.

Vi er dyktig i jobben vi gjør og det viser vi gjerne til bort til andre 

 Bildet er tatt fra omvisning for NAV Hadsel hvor vår leder for VP kompetanse, Nina Paulsen, forteller om Vesterålsprodukter.

 

 Vi er dyktig i jobben vi gjør og det viser vi gjerne til bort til andre

 NAV Hadsel «på skolebenken». Vi har quiz om bedriften hvor vinner mottar en flott premie til stor glede og moro for våre besøkende.

 

 Vi er dyktig i jobben vi gjør og det viser vi gjerne til bort til andre

Arbeidsleder Bjørnar Johansen forteller om hvordan det jobbes på treavdelingen.

 

 Vi er dyktig i jobben vi gjør og det viser vi gjerne til bort til andre

 Innføring for NAV ansatt om hvordan man lager paller med et glimt av humor.

 

 Vi er dyktig i jobben vi gjør og det viser vi gjerne til bort til andre

 Arbeidsleder Raymond Kornbakk orienterer om småmotoravdeling. Det er travle tider både sommer og vinter med produkter som kommer inn for reparasjon.

 

 Vi er dyktig i jobben vi gjør og det viser vi gjerne til bort til andre

Veiledere Astrid Andreassen og Anne Britt Vifladt forteller om hvordan veilederne ved VP kompetanse jobber i de forskjellige tiltakene sammen med deltaker.

 

 Vi er dyktig i jobben vi gjør og det viser vi gjerne til bort til andre

NAV Øksnes, Bø og Flyktningtjenesten på Sortland følger interessert med.

 

  Vi er dyktig i jobben vi gjør og det viser vi gjerne til bort til andre 

Veileder Marit Sandvær forteller om kurstilbud vi kan tilrettelegge for fremmedspråklige.

 

  Vi er dyktig i jobben vi gjør og det viser vi gjerne til bort til andre 

Økonomi- og kontorleder Evy Grete Evensen og lønnsanvarlig Wenche Jensen forteller om arbeid som utføres i administrasjonen, samt administrasjonens tiltaksmuligheter innen opplæring i kontor- og økonomirutiner.

 

 Vi er dyktig i jobben vi gjør og det viser vi gjerne til bort til andre

Arbeidsleder Jan Frode Trones ved Mekanisk avdeling forteller om produkter som produseres og hvordan det gis opplæring ved avdelingen.

 

 Vi er dyktig i jobben vi gjør og det viser vi gjerne til bort til andre

En fornøyd gjeng etter omvisning. Smilene reflekterer godt samarbeid mellom oppdragsgivere og Vesterålsprodukter.