Sommerskole for fremmedspråklige, Sortland

Sommerskole for fremmedspråklige, Sortland

Sommerskole for deltakere av introduksjonsprogrammet

I disse dager kjører Vesterålsprodukter AS sommerskole for deltakere i introduksjonsprogrammet ved Sortland kommune. Introduksjonsprogrammet for flyktninger har innlagt 4 uker ferie på sommertid etter retningslinjer fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI). Voksenopplæringene i kommunene følger skoleruten med en lengre ferieperiode enn fire uker. Det er dermed behov for et undervisningstilbud i ukene før voksenopplæringen starter opp med ordinær undervisning. Vesterålsprodukter AS har da tilrettelagt kurs som supplerer introduksjonsprogrammet i to av disse ukene med god tilbakemelding fra deltakerne.

Trettitre flyktninger fra Somalia, Guinea, Eritrea, Afganistan, Syria, Kamerun, Etiopia og Tsjetsjenia har i kursperioden fått veiledning i norsk samfunnsliv med særlig fokus på arbeidslivet. Vi har gjennomgått tema innenfor rettigheter og plikter i arbeidslivet, hvordan tilpasse religion og arbeidsliv, jobbsøkerprosessen, hvilke oppgaver NAV lokal kan bistå med, registrering som arbeidssøker og ikke minst veiledning i hvordan de kan benytte arbeidserfaring de har fra hjemlandet i Norge. Formålet er å bidra til en lettere integrering i norsk arbeidsliv og samfunn, og at flest mulig går over i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram.

Bildet er tatt av en av våre kursdeltakere -Jemal M. Ftwi

Publisert