Sommerskole Øksnes

Sommerskole Øksnes

Sommerskole - kurs for deltakere i introduksjonsprogrammet

Vesterålsprodukter AS - VP kompetanse Øksnes arrangerte også i år sommerskole for flyktningene. Vi hadde 8 deltakere, derav seks fra Somalia og to fra Syria.

Vesterålsprodukter AS er leverandør av karriereveiledning og veiledning, for deltakere som av ulike grunner ikke er i jobb samt sykemeldte og bedrifter. Vesterålsprodukter AS kompetanse gjennomfører også en rekke kurs som jobbklubb, Smartkurs og BKA kurs (Basiskompetanse i arbeidslivet).

Da NAV v/ flyktningkonsulenten ønsket at vi skulle gjennomføre sommerskole for flyktningene, syntes vi at det var et spennende og utfordrende oppdrag som passer inn i det vi ellers arbeider med.

Formålet var i gi økte ferdigheter i norsk og innsikt i det norsk samfunnsliv, og ikke minst forberedelse for deltagelse i yrkeslivet.

Temaene retter seg mot det norske arbeidsmarkedet, sosiale koder i bedriftene, bedriftskultur, rettigheter og plikter, CV, nettverksbygging og kunnskap om boligforhold i Norge.

Vi vil takke for tre intensive sommerskole uker, og ønsker deltakerne lykke til videre!

Hilsen oss i VP kompetanse Øksnes

Karin og Borgny