Ringer i Vannet - Først i Nordland

Ringer i Vannet - Først i Nordland

Vesterålsprodukter AS fikk de to første rekrutteringene til ordinært arbeid i Nordland!

"Ringer i Vannet" er Næringslivets Hovedorganisasjon; NHO, sitt verktøy for å rekruttere ansatte til ordinært arbeid. Dette i tett samarbeid med attføringsbedriftene i NHO. Nøkkelen ligger i god jobbmatch og at attføringbedriften har tett oppfølging av kandidatene på arbeidsplassen.

Vesterålsprodukter AS er stolt av å være den første attføringsbedriften i Nordland som har lykkes med å få rekruttering til ordinært arbeid gjennom "Ringer i Vannet". Den første rekrutteringen ble gjort av ISS VEsterålen og dn andre av Zalaris i Lødingen.

NHO har vært til stede og hatt markering begge stedene.

Les mer ved å følge linken:

NHO - Ringer i Vannet, ISS

NHO - Ringer i Vannet, Zalaris

 

Publisert