Jobbklubb

Jobbklubb

Jobbklubb -eller jobbsøkerkurs som det også kalles, er et arbeidsrettet tiltak av kortere varighet som skal bidra til at arbeidssøkere kommer seg i ordinært arbeid.

På jobbklubb får du opplæring i å utforme CV (Curriculum Vitae) og søknader til aktuelle jobber på bakgrunn av stillingsanalyse. Intervjutrening og bruk av eget nettverk er sentralt. Det legges vekt på bevissthet rundt egen kompetanse, interesse og erfaring og å utvikle ferdigheter i å markedsføre denne kompetansen overfor arbeidsgivere.

Deltakelse i jobbklubb skal kvalifisere arbeidssøkere til å kunne orientere seg på arbeidsmarkedet og til å være aktive jobbsøkere.

Dette halvåret kjøres det 2 Jobbklubber. I uke 9-10 og uke 19-20. Det er NAV som bestemmer hvor mange Jobbklubber Vesterålsprodukter AS skal holde. Dette ut fra deres behov og forespørsel.

I år 2014 gjennomførte vi 9 Jobbklubber og hadde en samlet formidligsgrad på ca.55%.

Målgruppa for Jobbklubb er arbeidssøkere som er registrert hos NAV, og som i forbindelse med jobbsøing vil ha utbytte av et strukturert og målrettet kurs. Det er ingen formelle opptakskrav, og en vurdering av behov for Jobbklubb tas av arbeidssøker og saksbehandleren i forbindelse med oppfølging fra NAV.

For å delta på kurs må du ha meldt deg som arbeidssøker og være registrert hos NAV. Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor for mer informasjon.

Publisert