EQUASS - sertifisert

EQUASS - sertifisert

Da er det offisielt - Vesterålsprodukter AS er resertifisert i EQUASS

Endelig kom beskjeden vi har ventet på - vi er Equass sertifisert for de neste 2 år.

En veldig hyggelig oppsummering av revisors observasjoner og vurderinger mht kvalitetssikringsarbeidet i bedriften sett i lys av kriteriene i EQUASS Assurance

"Mitt hovedinntrykk etter revisjonen hos Vesterålsprodukter AS, er at dette er en god attføringsbedrift som tilfredsstiller EQUASS-kriteriene på en god måte.  Totalt sett fremstår bedriftens dokumentasjon og arbeid med kvalitetssikring som eksemplarisk. Bedriften har en god ledelse og dyktige ordinært ansatte. Brukere og interesseparter var meget godt fornøyd med tjenestetilbudet og resultatene i bedriften. Bedriften driver planmessig kompetanseutvikling for sine ansatte, har sterkt fokus på brukerne og deres individuelle deltagelse og behov, samt et planmessig og strukturert arbeid med kontinuerlig forbedring. Det er grunn til å fremheve bedriftens systematiske involvering av både ordinært ansatte og tiltaksdeltagere i alle disse prosessene.

Det overordnede inntrykk er at bedriftens tjenester og dokumentasjon er av meget høy kvalitet og fullt ut tilfredsstillende i forhold til EQUASS sine kriterier."

 

Hva er Equass? "EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere."