Basiskompetanse i arbeidslivet (Kompetansepluss - tidligere BKA)

Kompetansepluss er et kurskonsept med tilskuddsordning fra KompetanseNorge for bedrifter med ansatte med lite formell utdanning. Vesterålsprodukter AS er godkjent som kurstilbyder og skreddersyr opplæringsopplegg for bedrifter innenfor lesing, skriving, muntlig, regning og data

Kompetansepluss, høsten 2017:

*Myreheimen- Øksnes kommune

*Egnere i Øksnes

*Nordlaks-Stokmarknes

*SMT/MMT- Sortland

*Biomar AS, Myre.

 

Basiskompetanse i arbeidslivet (Kompetansepluss - tidligere BKA)
kompetanse_norge_logo_web.png