Testsenter

Vesterålsprodukter AS er testsenter hos Datakortet.

Jobbklubb / Jobbsøkerkurs

Jobbklubb / Jobbsøkerkurs

Våre jobbsøkerkurs i samarbeid med NAV har hjulpet mange ut i arbeidslivet.

Les mer » om Jobbklubb / Jobbsøkerkurs

Basiskompetanse i arbeidslivet (Kompetansepluss - tidligere BKA)

Kompetansepluss er et kurskonsept med tilskuddsordning fra KompetanseNorge for bedrifter med ansatte med lite formell utdanning. Vesterålsprodukter AS er godkjent som kurstilbyder og skreddersyr opplæringsopplegg for bedrifter innenfor lesing, skriving, muntlig, regning og data

Les mer » om Basiskompetanse i arbeidslivet (Kompetansepluss - tidligere BKA)

Datakort med jobbsøk

Vesterålsprodukter AS er autorisert testsenter for Datakortet.

Kurs i Datakortet med jobbsøk har en varighet på 4 uker. Her gjennomgås utvalgte moduler på Datakortet samt jobbsøk. Etter endt Datakort skal du ha fått opplæring i grunnleggende IT-forståelse, bruk av datamaskin og operativsystem, tekstbehandling, presentasjon/PowerPoint, internett og elektronisk post. Videre får du opplæring i jobbsøkerprosessen og det blir foretatt interessekartlegging og intervjutrening.

SMART Økonomi

Dette er et kurs som gir innsikt i og kontroll med personlig økonomi med bakgrunn i sammenheng mellom økonomi, helse og livskvalitet.

Verktøyene i SMART består av en personlig arbeidsbok, en økonomisk veiviser og et økonomisk arkiv. På denne måten blir SMART et godt beslutningsverktøy for kursdeltaker og dennes familie.

Migranorsk

Vesterålsprodukter AS tilbyr kurs i arbeidsnorsk for fremmedspråklige. Til dette bruker vi e-læringsprogrammet Migranorsk. Migranorsk-programmet er godkjent som privat tilbyder av norskopplæring. Kursene er tilpasset voksne som ønsker å lære norsk språk og om det norske samfunnet. Det passer både for nybegynnere og viderekomne.