VP Kompetanse - veiledning

VP Kompetanse - veiledning

VP Kompetanse har avdelinger på Sortland, Bø, Øksnes, Hadsel og Lødingen

I VP Kompetanse er vi til sammen 10 veiledere med ulik fagbakgrunn som psykologi, sykepleie, lærer, fysioterapeut m.m. som også innehar formell kompetanse innen veiledning, karriereveiledning, interessekartlegging, kost og ernæring m.m.

Veileder bruker først tid på å bli kjent med deg, og dine ønsker og fortsetninger for arbeid kartlegges. Sammen utarbeider vi en handlingsplan for perioden. Er du er i gang med praksis,  ved intern eller ekstern arbeidsplass, følger veileder opp med jevnlig dialog med deg og arbeidsgiver/arbeidsleder slik at vi sikrer en mest mulig vellykket arbeidsutprøving. Veileder holder også en jevnlig dialog med din saksbehandler ved NAV.