Mekanisk/Sveis

Mekanisk/Sveis

Mekanisk verksted i Sigerfjord der det arbeides med rustrfritt stål, aluminium, landbruksprodukter.......

Det mekaniske verkstedet i Sigerfjord er den største avdelingen og står for en betydelig del av virksomhetens omsetning. En stor del av aktiviteten er i form av underleveranser til byggeentreprenører i tillegg til diverse mekanisk arbeid og reparasjoner.

Her arbeider de ansatte blant annet med rustfritt stål og aluminium for bygg og anlegg, landbruksprodukter, avfallsoppsamling, fiskekar for lasteom, spesialprodukter i rustrfritt stål til fritidsbåter og mye mer.

Avdelingen står også for produksjon av campingvognentusiastenes beste venn; campingvognrullen. Campingvognrullen er et eksempel på vår innovative tankegang og våre ambisjoner om å produseremarkedsrettede artikler. Avdelingen er godkjent som lærebedrift for fagbrev plate/sveis.

Kontakt: mob. 969 14 166