Administrasjon

Administrasjon

Vesterålsprodukter har sin administrasjon lokalisert i Sigerfjord

Administrasjonen leverer tjenester internt til avdelingene i Vesterålsprodukter AS samt til datterselskapet Lødingen Arbeidssenter AS