Vår Kursvirksomhet

Vår Kursvirksomhet

VP Kompetanse tilbyr kurs innen ulike områder.

Kursvirksomhet er en viktig del av vårt totaltilbud.

Jobbsøkerkurs (Jobbklubb)

Våre jobbsøkerkurs i samarbeid med NAV har hjulpet mange ut i arbeidslivet.

På disse kursene lærer du å skrive gode jobbsøknader og CV. Du får videre opplæring i bruk av internett for å finne ledige stillinger, NAV.no, intervjutrening og interessekartlegging.

Jobbklubb går over 2 uker.

Datakortet med jobbsøk

Vesterålsprodukter AS er autorisert testsenter for Datakortet.

Kurs i Datakortet med jobbsøk har en varighet på 4 uker. Her gjennomgås utvalgte moduler på Datakortet samt jobbsøk. Etter endt Datakort skal du ha fått opplæring i grunnleggende IT-forståelse, bruk av datamaskin og operativsystem, tekstbehandling, presentasjon/PowerPoint, internett og elektronisk post. Videre får du opplæring i jobbsøkerprosessen og det blir foretatt interessekartlegging og intervjutrening.

SMART økonomi

Dette er et kurs som gir innsikt i og kontroll med personlig økonomi med bakgrunn i sammenheng mellom økonomi, helse og livskvalitet.

Verktøyene i SMART består av en personlig arbeidsbok, en økonomisk veiviser og et økonomisk arkiv. På denne måten blir SMART et godt beslutningsverktøy for kursdeltaker og dennes familie.

Migranorsk

Vesterålsprodukter AS tilbyr kurs i arbeidsnorsk for fremmedspråklige. Til dette bruker vi e-læringsprogrammet Migranorsk. Migranorsk-programmet er godkjent som privat tilbyder av norskopplæring. Kursene er tilpasset voksne som ønsker å lære norsk språk og om det norske samfunnet. Det passer både for nybegynnere og viderekomne.

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

BKA er et kurskonsept for bedrifter med ansatte med lite formell utdanning. Vesterålsprodukter AS skreddersyr opplæringsopplegg for bedrifter innenfor lesing, skriving, muntlig, regning og data.