Arbeid og kompetanse

Arbeid og kompetanse

Vesterålsprodukter tilbyr hjelp for å finne veien videre og et arbeid som passer deg.

Om oss i VP Kompetanse:

Når du starter i et av våre tiltak, vil du få en veileder som bistår deg gjennom din tid i tiltaket. Vi er til sammen 10 veiledere med ulik fagbakgrunn som psykologi, sykepleie, lærer, fysioterapeut m.m. som også innehar formell kompetanse innen veiledning, karriereveiledning, interessekartlegging, kost og ernæring m.m.

Veileder bruker først tid på å bli kjent med deg, og dine ønsker og fortsetninger for arbeid kartlegges. Sammen utarbeider vi en handlingsplan for perioden. Er du er i gang med praksis,  ved intern eller ekstern arbeidsplass, følger veileder opp med jevnlig dialog med deg og arbeidsgiver/arbeidsleder slik at vi sikrer en mest mulig vellykket arbeidsutprøving. Veileder holder også en jevnlig dialog med din saksbehandler ved NAV.

Våre tilbud:

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) er et tilbud til deg som er usikker på dine muligheter i arbeidslivet, og som har behov for veiledning med hensyn til arbeidspraksis, utdanning, arbeidslivets spilleregler og utdanning.

Avklaring

Avklaring (AVK) er et tilbud til deg som er i en situasjon hvor du skal stake ut veien i forhold til yrke og er usikker på hva du skal velge eller hva du kan klare.

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) er et tilbud til deg som av ulike grunner har behov for tilrettelagt arbeidstrening eller kompetanseheving. 

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA) er et tilbud til deg som har fått arbeidsevnen din varig nedsatt og som har behov for en tilrettelagt jobbsituasjon.

Ringer i vannet

"Ringer i vannet" (RIV) er NHO sitt verktøy for å rekruttere ansatte til ordinært arbeid. Dette i tett samarbeid med attføringsbedriftene i NHO.

Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er et tiltak for sykemeldte. Tiltaket skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Målet med tiltaket er at deltaker skal komme i eller forbli i arbeid.

Oppfølging

Oppfølging (OPF) er et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger bistand til å få eller beholde et arbeid som passer for deg.

Dette er et tilbud til deg som har behov for mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn det NAV kan tilby. Tiltaket tilpasses ditt individuelle behov ut fra dine muligheter på arbeidsmarkedet.