Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å prøve ut arbeidsevnen din i et individuelt tilpasset og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos en bedrift i ordinært arbeidsliv. Det er også mulig å starte direkte i arbeidstrening hos en bedrift i ordinært arbeidsliv.

Tiltaket Arbeidsforberedende trening kan inneholde:

  • Avklaring og kartlegging

  • Motivasjon og mestringsaktiviteter

  • Karriereveiledning

  • Informasjon og kunnskap om arbeidsmarked, yrker, jobbkrav og utdanning

  • Veiledning for valg av yrkesmål og arbeidsoppgaver

  • Opplæring i basiskompetanse

  • Arbeidsutprøving og arbeidstrening

  • Opplæring rettet mot reell og formell kompetanse

 

Varighet:

Du kan delta i tiltaket i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Dersom du gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse, kan du få forlenget varigheten med ytterligere ett år. Varigheten på tiltaket tilpasses dine individuelle behov.

 

Hvem er tiltaket for?

Personer som kan ha sammensatte bistandsbehov og har behov for tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på å komme i ordinært arbeid.