Oppfølging (OPF)

Oppfølging er et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger bistand til å få eller beholde et arbeid som passer for deg.
Dette er et tilbud til deg som har behov for mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn det NAV kan tilby. Tiltaket tilpasses ditt individuelle behov ut fra dine muligheter på arbeidsmarkedet.

Oppfølging

I tiltaket kan du blant annet få veiledning, råd og bistand til:

  • tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon
  • praktiske oppgaver knyttet til arbeid eller gjennomføring av tiltaket
  • opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter
  • jobbsøking

Når du har et arbeidsforhold

Hvis du allerede er i et arbeidsforhold – for eksempel hvis du er sykmeldt – kan oppfølgingen foregå i tilknytning til jobben din. Hvis det viser seg at det ikke er aktuelt å gå tilbake til det arbeidsforholdet du har nå, får du oppfølging med sikte på at du skal få en annen jobb. Før tiltaket starter må NAV ha fått en oppfølgingsplan, der arbeidsgiveren din dokumenterer at bedriftsinterne tiltak er forsøkt eller vurdert, men ikke er mulig å gjennomføre.

Når du ikke har et arbeidsforhold

Hvis du ikke har et arbeidsforhold vil oppfølgingen gå ut på å styrke kompetansen og motivasjonen din som jobbsøker, og å hjelpe deg med å søke jobb. Du får nødvendig og tilstrekkelig oppfølging både i jobbsøkingsfasen og i startfasen av ordinært arbeid. Det kan være aktuelt med arbeidspraksis/arbeidstrening i aktuelle yrker. Om nødvendig får du hjelp med tilrettelegging av arbeidssituasjonen.

Varighet

Tiltaket har en varighet på inntil seks måneder. Tiltaket kan i visse tilfeller forlenges med ytterligere seks måneder, og ved særlige behov i inntil 3 år.

Ta kontakt med oss eller ditt lokale NAV-kontor for å finne ut om Oppfølging kan være et aktuelt tiltak for deg.

Publisert