Arbeidsrettet Rehabilitering (ARR)

Et tiltak som kan være aktuelt for deg som er sykemeldt og/eller har fått din arbeidsevne nedsatt slik at du hindres i å skaffe deg eller beholde inntektsgivende arbeid.

Et tiltak som kan være aktuelt for deg som er sykemeldt og/eller har fått din arbeidsevne nedsatt slik at du hindres i å skaffe deg eller beholde inntektsgivende arbeid.

20 timer pr uke inntil 4 uker. Med mulighet for forlengelse 4 + 4 uker.

Hva er ARR?

Arbeidsrettet rehabilitering er et tiltak som skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Skal også lære deg å mestre arbeidssituasjonen i en tilbakeførings-/  arbeidssøkerfase til tross for en eventuell sykdom eller skade.

 

Tiltaket kan inneholde:

· Arbeidsforberedende trening

· Arbeidsplassvurdering m/ fysioterapeut eller ergoterapeut

· Arbeidsutprøving

· Kontakt med arbeidsplass/arbeidslivet

· Generell opptrening

· Funksjonsfremmende trening

· Livsstils -/kostholdsveiledning

· Opplæring knyttet til nåværende arbeidsforhold

· Motivasjon

· Mestring i/av hverdagen

 

Det er NAV som sammen med deg vurderer om du har behov for tiltaket.