Ringer i vannet (RIV)

Ringer i vannet (RIV)

"Ringer i vannet" er NHO sitt verktøy for å rekruttere ansatte til ordinært arbeid. Dette i tett samarbeid med attføringsbedriftene i NHO.

"Ringer i vannet" er en strategi som skal bidra til at Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) sine medlemsbedrifter får dekket sitt behov for kompetent arbeidskraft via Attføringsbedriftene, og at flest mulig attføringsdeltakere kommer i arbeid.

Gjennom samarbeidsavtale med NHO-bedrifter i distriktet kan Vesterålsprodukter AS:

  • Kartlegge NHO-bedriften for å få en god jobbmatch
  • Kartlegge kandidater og deres behov
  • Følge opp kandidat i praksis hos bedriften gjennom hele prosessen
  • Bistå bedriften til å fungere som mentor for nye kandidater
  • Være bindeledd mellom bedrift og kandidat samt kontaktledd mot NAV ved eventuell støtte (i forbindelse med ansettelsesprosessen)
  • Følge opp i etterkant av ansettelse

Kontaktinformasjon:

KAM Ringer i vannet - Karin Nilsen - tlf. 456 14 651

Link til NHO - Ringer i vannet

Link til NHO - Metodikk for samarbeid mellom NHO-bedrift og attføringsbedrift

Link til NHO - Ringer i vannet app