Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA)

For hvem?

TIA er et tilbud til deg som gjennom kartlegging eller utprøving har funnet ut at det er liten mulighet for å få jobb i det ordinære arbeidslivet. Du har likevel god arbeidsevne, som med tilrettelegging, vil bidra godt i bedriftens produksjon.

Hva?

Ansettelse internt i vår bedrift og arbeid i en av våre avdelinger, med samme rettigheter og plikter som arbeidstakere i ordinært arbeidsliv.

På Sortland:

 • Mekanisk avdeling, stål og metaller
 • Glassfiberavdeling
 • Treavdeling
 • Småmotor avdeling
 • Sjåfør klasse BC1
 • Kantine
 • Butikk

I Bø:

 • Kantine
 • Treavdeling

Opplæring og fokus på jobbsøknad hvis det er aktuelt.

Hvordan?

 • Innsøkning via NAV
 • Tilbudet er individuelt tilrettelagt

Varighet?

Tidsubegrenset varighet.

Du vil være fast ansatt i Vesterålsprodukter AS, men formidling til arbeid i det ordinære arbeidslivet vil bli vurdert jevnlig. Endring i personlige forutsetninger og arbeidsmarkedet vil ha betydning.