Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA)

For hvem?

For deg som ønsker opplæring og arbeidstrening for å komme ut i ordinært arbeid. Brukes ofte etter tiltakene avklaring eller arbeidspraksis. Målet er å kvalifisere seg i et yrke med sikte på jobb, eller jobbforsøk som motiverer for videre skolegang. De som er på Kvalifisering kan velge hvilket yrke de ønsker å kvalifisere seg til. Praksis foregår internt i Vesterålsprodukter AS. Alternativt har vi også samarbeid med eksterne bedrifter for utplassering av arbeidstakere fra dette tiltaket.

Hva?

Tiltakets overordnede mål er å kvalifisere deg til ordinær jobb eller videre utdanning.   

Du vil få veiledning underveis i kvalifiseringen.   

Områder du kan få praktisk opplæring innenfor:

 • Mekanisk industri  
 • Sveisefag
 • Platefag   
 • Glassfiber   
 • Treavdeling  
 • Småmotor   
 • Sjåfør kl. BC1
 • Kontorfag   
 • Økonomi   
 • Kantine    
 • Butikkfag   
 • Kantine
 • Butikk

Hvordan?

 • Innsøking via NAV    
 • Tilbudet er individuelt tilrettelagt    
 • Praktisk opplæring internt i bedriften     
 • Etter behov i det eksterne arbeidsmarkedet, kan du utplasseres i din «ønskebedrift.» Her vil du integreres, få kvalifisert opplæring og mulighet til å komme ut i fast jobb    
 • Evaluering av kvalifiseringen hver 3. måned    
 • Veiledning i jobbsøk og utdanningsprosess    
 • Veiledning på søkeprosess opp mot fagbrev    
 • Det utarbeides en grundig sluttrapport som gjennomgås med deltaker før den oversendes NAV

Varighet og lønn?

Inntil 24 måneder. Kvalifiseringen skal være forankret i en individuell opplæringsplan, og avsluttes når opplæringen er fullført.

Arbeidstakere i KIA mottar lønn fra Vesterålsprodukter AS