Avklaring (AVK)

For hvem?

For deg som av ulike årsaker har nedsatt arbeidsevne og som har behov for veiledning i valg av yrke.

Etter lengre tids sykdom og fravær fra arbeid er det lett å tenke på alt du ikke får til. Gjennom å delta på tiltaket avklaring setter vi fokus på hva du kan. Vi tar utgangspunkt i dine kunnskaper, erfaringer, interesser og drømmer, og du får du mulighet til å tenke helt nytt om resten av arbeidslivet ditt.

Hva?

Vi kartlegger dine:

 • interesser           
 • ferdigheter og ressurser sosialt, arbeidsmessig og i forhold til skolegang           
 • lese-, skrive- og regneferdigheter          
 • datakunnskaper 
 • karriereveiledning
 • arbeidsevne - herunder punktlighet, arbeidsmotivasjon, initiativ, ferdighet, behandling av utstyr, mellommenneskelig adferd, forhold til ledelse

 Tema som berøres:

 • Informasjon om realkompetansevurdering            
 • Jobbsøking og CV            
 • Økonomi           
 • Grunnleggende innføring i data

 I avklaringen er veiledning og egenaktivitet sentralt i forbindelse med utarbeidelse av egen handlingsplan.

 Hvordan?

 • Innsøking fra NAV          
 • Løpende inntak – ingen fast oppstartdato           
 • Samtaler og kartlegginger gjennomføres før og under arbeidsutprøving           
 • Veiledning om yrker, utdanning og muligheter på arbeidsmarkedet           
 • Tilbudet er individuelt tilrettelagt
 • Teoridager med tema som kommunikasjon, plikter og rettigheter i arbeidslivet, arbeidsmiljø og arbeidsglede, samt gjennomføring av lese og skrivetest          
 • Arbeidsutprøving kan gjennomføres både hos Vesterålsprodukter AS eller i ekstern bedrift i den bransjen/yrket du ønsker/anbefales           
 • Det er ukentlig oppfølging av deltaker i hele løpet av veileder og arbeidsleder           
 • Det gjennomføres evalueringsmøter med veileder og deltaker på eksternt praksissted
 • Det utarbeides en grundig sluttrapport som inneholder forslag til videre tiltak som sendes til NAV. Du og veileder går gjennom sluttrapporten i fellesskap før den sendes. 

Varighet?

Inntil 12 uker. Tiltaket kan avsluttes når målene i handlingsplanen er nådd.