Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

For hvem?

APS er et tilbud til deg som er usikker på dine muligheter i arbeidslivet og som har behov for veiledning med hensyn til arbeidspraksis, utdanning, arbeidslivets spilleregler og valg av yrke. 

Hva?

Målsettingen med tiltaket er å avklare, prøve ut og å styrke din arbeidsevne over tid slik at du mestrer en jobb i det ordinære arbeidsmarkedet eller videre skolegang/kurs. Aktiviteter kan være; praksis, kurs, veiledning og opplæring.

Du vil få tilbud om en grundig gjennomgang av dine ressurser i forhold til følgende momenter:

 • Yrkes- og skolehistorikk, verdier, motivasjon og evner
 • Ferdigheter og ressurser sosialt og arbeidsmessig.  
 • Interesser  
 • Lese, skrive, regneferdigheter  
 • Datakunnskaper 
 • Jobbsøking  
 • Arbeidsevne, herunder punktlighet, arbeidsmotivasjon, initiativ, ferdighet, behandling av utstyr, mellom-menneskelig adferd, forhold til ledelse

Hvordan?

 • Innsøking via NAV 
 • Tilbudet er individuelt tilrettelagt 
 • Løpende inntak - ingen fast oppstartdato  
 • Samtaler og kartlegginger gjennomføres før og under arbeidsutprøving  
 • Temadager innen motivasjon, jobbsøk, ulike kartlegginger og egenutvikling arrangeres både individuelt og i gruppe  
 • Veiledning om yrker, utdanning og muligheter på arbeidsmarkedet  
 • Arbeidsutprøving kan gjennomføres både i Vesterålsprodukter eller ekstern bedrift 
 • Du får tett oppfølging av veileder i hele perioden  
 • Det gjennomføres evalueringsmøter med arbeidsleder og deltaker på eksternt arbeidsutprøvingssted under løpet og før avslutning  
 • Ved behov er vi behjelpelig med å opprettholde/etablere kontakt med instanser som NAV, helsevesen og lignende. 
 • Det utarbeides en sluttrapport, med forslag til videre tiltak, som gjennomgås med deg før den oversendes NAV

Varighet?

Inntil 12 måneder, med mulig forlengelse på 12 måneder.